ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

การบริการพื้นฐาน

 

  1. การคมนาคม
  •       -  การคมนาคม ติดต่อจังหวัดด้วยถนนลาดยางดอนหวาย – นาไร่ใหญ่
  • และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนชยางกูร)
  •       -  การคมนาคม ติดต่ออำเภอ ถนนลาดยางดอนหวาย – นาไร่ใหญ่
  •       -  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,3,4,11 ,12    
  •       -  ถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 และ14 และถนนเชื่อมหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง
  1. การโทรคมนาคม
  •       -  โทรศัพท์สาธารณะ จำนวน        23          แห่ง
  1. การไฟฟ้า
  •       -  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน ครบทุกหมู่บ้าน และไฟฟ้าสาธารณะตามแยกถนนภายในหมู่บ้าน รวมทั้งมีไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะตามถนนหลักตลอดเส้นทางภายในเขตเทศบาล
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005104