ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

 

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

    - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

    - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 -2570) แก้ไข ครั้งที่ 1/2566   

    - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2565

     - ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2565

  

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1/2565

 

แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น

    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) แก้ไขครั้งที่ 1/2566   

   -แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไขครั้งที่ 2/2565

 

 

เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005821