ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ

    1. สำนักปลัด

          1.1 คำสั่งที่ 356/2553 ลงวันที่ 1 ต.ค.63

     2. กองคลัง

          2.1 คำสั่งที่ 109/64 ลงวันที่ 2 เม.ย.64

     3. กองช่าง

          3.1 คำสั่งที่ 547/64 ลงวันที่  1 ต.ค.64

     

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005887