ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

     029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   

           - ประกาศเทศบาลฯ เรื่องมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต

     031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

          - แสดงผลข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบฯ พ.ศ.2564

 

 

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006073