ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

นายบัณฑิต  กระจ่างใจ

ประธานสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

นายผ่าน บุญสร้าง

รองประธานสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เขตที่ 1

นางลำใย โสมเกตรินทร์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายฮง สุริยะศรี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายวรินทร  พรมภักดี

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

นายสายสมอน นนทะพรม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

นางสาวจันทรา นนทพรม

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เขตที่ 2

นายนวล บุปผาดา

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายประภาส  เดชพันธ์

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

นายเฉลิมเกียรติ  ระวะใจ

สมาชิกสภาเทศบาลฯ

     

 

 

 

 

 

     
     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007900