ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

คณะผู้บริหาร

 

นายพุทธา นารีวงศ์

นายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม

 

นายชัยเฉลิม ชุบขุนทด

รองนายกเทศมนตรี

นายสุรเชษฐ์ สุริยะศรี

รองนายกเทศมนตรี

   

นายสัญญา สุริยะวัน

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม

นายวิละ สุดวิเศษ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม

 

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.003510