ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวินัย แสนสุข

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   

 นางพรทิพย์  นิยมแย้ม

นักวิชาการสุขาภิบาล

นายพีรวิชญ์ บุปผาดา 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

นายยุทธนา  นิยมแย้ม 

เจ้าพนักงานธุรการ

 
     

นายมาย ชุ่มชื่น

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวานิจ เพชรพลอย

พนักงานประจำรถขยะ

นายหนูสิน พงษ์ศรียา

พนักงานประจำรถขยะ

นายธวัชชัย  เพชรพลอย

พนักงานประจำรถขยะ

       

นายไพรวัลย์ เจริญวงศ์

พนักงานประจำรถขยะ

นายสุริยา วันดี

พนักงานประจำรถขยะ

นายศุภโชค  วังกิโก

พนักงานประจำรถขยะ 

นายทวิช  เถาว์แสน

พนักงานประจำรถขยะ

 

 

 

     

 นางวานิดดา  พุทธขันธ์

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานรถบรรทุกขยะ) 

 นายหรรษา  อุปพันธ์

คนงานทั่วไป

(ปฏิบัติงานรถบรรทุกขยะ)

   
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005065