ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นายวินัย แสนสุข

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     
 

 

เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน

 

เจ้าพนักงานธุรการ

นายธวัชชัย เพชรพลอย

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

     

นายมาย ชุ่มชื่น

พนักงานขับรถบรรทุกขยะ

นายวานิช เพชรพลอย

พนักงานประจำรถขยะ

นายหนูสิน พงษ์ศรียา

พนักงานประจำรถขยะ

นายดนัย วังกิโก

พนักงานประจำรถขยะ

       

นายไพรวัลย์ เจริญวงศ์

พนักงานประจำรถขยะ

นายสุริยา วันดี

พนักงานประจำรถขยะ

นายหรรษา อุปพันธ์

คนงานทั่วไปช่วยงานรถบรรทุกขยะ

นายภักควรรณ  แสงพันธ์

คนงานทั่วไปช่วยงานรถบรรทุกขยะ

       

 

 

     
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.011388