ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรกองช่าง

 

 

 

 

 

นายไพศาล   แสงจันทร์ 

 ผู้อำนวยการกองช่าง

                               

นายปิยะพงษ์  ศุภสิทธิ์ปกรณ์

วิศวกรโยธา


 

นายอภิชาติ  มาศิริ

นายช่างโยธา

 

 

นางกฤษณา ชารีพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ

     
 

นายอภิเชษฐ์ หมุนหวาน

พนักงานช่างก่อสร้าง

   

นายเวลา สุริยะวรรณ์

คนงานทั่วไปช่วยงานกองช่าง

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006961