ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล

 

บุคลากรกองช่าง

 

 

   นายไพศาล   แสงจันทร์ 

 ผู้อำนวยการกองช่าง

083-3588099

                               

นายปิยะพงษ์  ศุภสิทธิ์ปกรณ์

วิศวกรโยธา


 นายอภิชาติ  มาศิริ

นายช่างโยธา

 

นางกฤษณา ชารีพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการ

     
 

นายอภิเชษฐ์ หมุนหวาน

พนักงานช่างก่อสร้าง

   

นายเวลา สุริยะวรรณ์

คนงานทั่วไปช่วยงานกองช่าง

คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.004510