ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง แจ้งปรับปรุงการกำหนดอัตราภาษีป้าย ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประชาสัมพันธ์..ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดฯ ประชาสัมพันธ์..การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคมได้รับทราบ ประชาสัมพันธ์..การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ ประกาศเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพจากการใช้งาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประกาศเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนดระเบ A ประกาศเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศขยายเวลาการปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.เสนางคนิคม(ต่อ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (C A ประกาศเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง รับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการการเมือง เพื่
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006545