ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ลงวันที่ 8 ธ.ค. 63 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน และ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลว. 10 พ.ย.63 ประกาศผลการสรรหาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนดระเบ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน และ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005037