ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 12) A หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 A ประกาศเทศบาลตำบลเสนางคนิคม เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น A เทศบาลตำบลเสนางคนิคม โดยงานแผนงานและนโยบาย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2564 A เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม คำแถลงนโยบาย ท่านนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม แถลงต่อสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประกาศกกต. เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศกกต. เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเสนางคนิคม..เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006567