ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พร้อมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ16-056 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ.16-09 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ.16-05 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง อจ.ถ.16-74 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การปิดเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.เสนางคนิคม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินฯ เรื่อง กำหนดพื้นที่และกำหนดระยะเวลาดำเนินการสำรวจที่ดิน
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007277