ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศเทศบาลฯ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม (2566 - 2570) ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานเสริมผิวทางพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สายถนนหนองเลิง หมู่ 11 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565 ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 A เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ท่านนายกเทศมนตรีฯ จัดประชุมมอบนโยบายให้พนักงานเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007900