ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ท่านนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่พร้อมท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ คุมงานโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต A เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 เสริมผิวทาง..ท่านนายกเทศมนตรีฯ พร้อมท่านรองปลัดฯ และนายช่าง ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของงาน โครงการเสริมผิวท A เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 เสริมผิวทาง..ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชยางกูร - หนองทับม้า หมู่ที่ 3 ได้รับการสน A เมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 ก่อสร้างถนน..ตามโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจถ 16.004 ถนนบ้านหนองทับม้า - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าประมูลซื้อพัสดุขายทอดตลาด (โดยวิธีประมูลด้วยวาจา) ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประกาศขายทอดตลาด (ประมูลด้วยวาจา) พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2563 ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.006358