ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ลว. 10 พ.ย.63 ประกาศผลการสรรหาอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อทำหน้าที่ "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น" กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนดระเบ ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ กำหนดระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน และ ประกาศรับโอนพนักงานเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ขอเชิญร่วมงานโครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 A เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 ร่วมกันทำความดี..จิตอาสาพัฒนา..ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ในโอกาสวันสำคัญของชาติไท A เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 พิธีเปิด..กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย..เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 63 โด
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.005343