ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 46
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท้องถิ่นและจัดเวทีประชาคมท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลเสนางคนิคม วันที่ 26 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเสนางคนิคม 

 

 

 

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.017492