ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 128
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน พร้อมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน และประชาชน เพื่อขอความเห็นชอบการรื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) ซึ่งชำรุดทรุดโทรม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 และเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ได้ดำเนินการเพื่อขอใช้ที่ราชพัสดุในการจัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงออายุ จากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่อำนาจเจริญ และที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้รื้อถอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (หลังเก่า) ดังกล่าว

 

 

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.007261