ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 311
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

งานแผนงานและนโยบาย สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเสนางคนิคม ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุม ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเสนางคนิคม จำนวน 8 ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการ และแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อำนนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน

 

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009089