ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
จำนวนการเปิดอ่าน 306
ให้คะแนนสำหรับเนื้อหานี้

          วันที่ 12  พฤษภาคม  2564 ร่วมกิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเสนางคนิคม พร้อมท่านนายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชัน (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเสนางคนิคม

 

0 ความคิดเห็น

PREVIEW
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.009172