ช่วยเราเติมเต็มข้อมูล
A เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 ร่วมกันทำความดี..จิตอาสาพัฒนา..ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลเสนางคนิคม ในโอกาสวันสำคัญของชาติไท A เมื่อวันที่ 11 ก.ค.63 พิธีเปิด..กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย..เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 11 กรกฎาคม 63 โด A เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63 ท่านนายกเทศมนตรีฯ ลงพื้นที่พร้อมท่านปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ คุมงานโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต A เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 เสริมผิวทาง..ท่านนายกเทศมนตรีฯ พร้อมท่านรองปลัดฯ และนายช่าง ลงพื้นที่ดูความเรียบร้อยของงาน โครงการเสริมผิวท A เมื่อวันที่ 9 ก.ค.63 เสริมผิวทาง..ตามโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราเเอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนชยางกูร - หนองทับม้า หมู่ที่ 3 ได้รับการสน A เมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 ก่อสร้างถนน..ตามโครงการเสริมผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจถ 16.004 ถนนบ้านหนองทับม้า - A จัดอบรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลห่างไกลจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง วันนี้ทต.เสนางคนิคม จัดอบรมโครงการครอบครัวสัมพันธ์ เพื่อให้ความรู้ในการป้องกันและดูแลห่างไกลจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง จำนวนผู้เข้าอบรม 80 คน A วันที่ 17 มิ.ย.58 เวลา 10.00 น. ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เดินทางมาตรวจเยี่ยม หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 และส่งมอบโครงกา A วันที่ 5 มิ.ย. 58 เวลา 08.30 -11.00 น. ทต.เสนางคนิคมนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลเสนางคนิคม นายพุทธา นารีวงศ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร สมา A เมื่อวันที่ 26 พ.ค.58 เวลา 17.00 น. ท่านนายอำเภอเสนางคนิคม ผศ.(พิเศษ) เมธา ชูจันทร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ &qu
คลิ้กที่นี่ถ้าลืมรหัสผ่าน
0.008020